Kadry, Płace, ZUS

 

 • Sporządzanie umów:
  • o pracę
  • zlecenie
  • o dzieło
 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS i Urzędów Skarbowych
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych
 • Kontrola nad aktami pracowniczymi
 • Przygotowywanie przelewów bankowych umożliwiających zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i PIT-4.