Księgi handlowe

 

  • ewidencja dokumentów źródłowych
  • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • naliczanie miesięcznych zobowiązań podatkowych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
  • sporządzanie i przekazywanie odpowiednich deklaracji
  • przygotowywanie przelewów bankowych umożliwiających zapłacenie podatku dochodowego