Usługi dodatkowe

 

  • Zeznania roczne
  • Projekt planu kont – polityka rachunkowości
  • Wnioski kredytowe
  • Bilans
  • Biznes plan
  • PFRON
  • Sporządzanie sprawozdań do GUS
  • Sprawozdania z korzystania ze środowiska (paliwo)
  • inne